Na górę

     Program IOTA (Islands On The Air) powstał z inicjatywy brytyjskich krótkofalowców w roku 1964. Obecnie jest zarządzany przez IOTA Ltd we współpracy z Radio Society of Great Britain (RSGB). Współzawodnictwo to promuje kontakty radiowe ze stacjami zlokalizowanymi na wyspach na całym świecie, aby zachęcić do większej aktywności krótkofalarskiej na pasmach amatorskich, bazując na powszechnej fascynacji wyspami.

 

 

        Podstawowym dyplomem jest IOTA 100, wydawany za potwierdzone łączności ze 100 grupami wysp. Jest to jednocześnie startowa ilość numerów IOTA wymaganych do przystąpienia do programu. Zgłoszenie do współzawodnictwa IOTA składamy na stronie internetowej IOTA za pomocą udostępnionego formularza internetowego. Każde zgłoszenie wymaga weryfikacji i akceptacji przydzielonego danemu krajowi Punktu Kontrolnego (Checkpoint). W przypadku zgłoszeń od polskich amatorów rolę Punktu Kontrolnego w chwili obecnej pełni kolega Augustyn Wawrzynek SP6BOW. Standardowa metoda aplikacji wymaga potwierdzenia łączności (QSO) w formie karty QSL lub w formie potwierdzenia online łączności dokonanej podczas corocznych zawodów IOTA (ostatni weekend lipca) lub poprzez dziennik łączności (log) zamieszczony w systemie Club Log.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu IOTA zamieszczone są na portalu:  www.iota-world.org

Program IOTA

IOTA webside

Współzawodnictwo IOTA SPDXC

 

(SPDXC  -  Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych)

 

      SP DX Club prowadzi polską autonomiczną odmianę Programu IOTA, której głównym celem jest popularyzacja programu dyplomowego IOTA. Współzawodnictwo IOTA SPDXC dostępne jest dla wszystkich polskich krótkofalowców (nadawców, nasłuchowców oraz stacji klubowych).

W polskim programie wyspowym wykazywane są wyłącznie osiągnięcia udokumentowane posiadanymi kartami QSL. Aktualnie współzawodnictwo IOTA SPDXC prowadzi kolega Augustyn Wawrzynek SP6BOW.

 

      Regulamin współzawodnictwa oraz wykaz aktualnych osiągnięć jego uczestników znajduje się na stronie internetowej SPDXC:   www.spdxc.org

IOTA Directory
Logo SPDX Clubu

Created with WebWave