SWL (ang. Short Wave Listener – nasłuchowiec fal krótkich)

 

    Nasłuchowiec to osoba dokonująca nasłuchów pracy radiostacji amatorskich w obrębie pasm krótkofalarskich. Posiada swój własny unikalny znak nasłuchowy, z którego korzysta podczas wysyłania kart potwierdzających nasłuchy (karta SWL). Staż nasłuchowy pozwala uzyskać bardzo dużo praktycznych umiejętności niezbędnych każdemu krótkofalowcowi przy nawiązywaniu łączności i w efekcie ułatwia uzyskanie licencji nadawcy.

 

      W Polsce nasłuchowcem może zostać każda osoba. Należy w tym celu zgłosić się do wybranego  Oddziału Terenowego PZK  (OT PZK)

i zapisać do PZK (Polski Związek Krótkofalowców) jako nasłuchowiec. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej PZK i opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej, oddział wyda Licencję SWL oraz nada znak nasłuchowy. Będąc licencjonowanym nasłuchowcem można brać udział w zawodach i zdobywać dyplomy dostępne dla nasłuchowców. Jako członek zwyczajny związku możemy korzystać z bezpłatnej obsługi Centralnego Biura QSL PZK przy wysyłaniu naszych kart SWL i zwrotnym odbiorze kart QSL od nasłuchanych stacji.

 

  Informacje dotyczące Polskiego Związku Krótkofalowców zamieszczone  są  na  portalu PZK:   pzk.org.pl

Licencja nasłuchowa SWL

Licencja nasłuchowa

SP-0225WR

(rok 1981)

Created with WebWave